Klaar voor een toekomst zonder CO₂-uitstoot

Het Noorden is in 2035 klaar voor een toekomst zonder CO₂-uitstoot!

E-bike als alternatief voor vervuilende auto

Mobiliteit kan veranderen door ander gedrag en het verbeteren en ontwikkelen van faciliteiten voor duurzame alternatieven.

Samen groen

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden werken samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan schone en toekomstbestendige mobiliteit in Noord-Nederland.

Werk Slim Reis Slim

 Werk Slim Reis Slim wil met slimme mobiliteitsmaatregelen helpen de regio Leeuwarden en Fryslân beter bereikbaar te maken en te houden op een duurzame wijze.

Ga naar website

Groningen Bereikbaar

Groningen wil ook in de toekomst een aantrekkelijke bestemming zijn. Daarom wordt er in en rond de stad fors geïnvesteerd in wegen, bruggen, stations, rails en fietspaden.

Ga naar website

Drenthe = Fietsen

Drenthe lijkt wel voor de fiets gemaakt. Met ruim 2100 km aan goede fietspaden raak je niet snel uitgefietst. En dat biedt kansen voor Drenthe op vele vlakken.

Ga naar website

Fossielvrije Weken

Noord-Nederland reist van 1 t/m 13 juni 2020 fossielvrij. Twee weken lang zonder fossiele brandstoffen, maar met duurzame varianten; blauwe  diesel, trein of fiets? Alles is mogelijk.

Ga naar website

Logistiek Noord

Hét platform voor slimme logistiek in Noord-Nederland. Hier wordt kennis gedeeld en leert men van elkaar op gebied van slimmere en schonere logistiek.

Ga naar website

Ambitie

Het Noorden is in 2035 klaar voor een toekomst zonder CO2-uitstoot.

In Noord-Nederland zorgt de sector verkeer en vervoer ieder jaar voor een CO2-uitstoot van 3,67 miljoen ton (ca. 20% van de totale CO2-uitstoot in Noord-Nederland). Noord-Nederland wil de mobiliteit versneld verduurzamen om de CO2-uitstoot te verminderen.