De ambitie – De uitleg

Op de Klimaattop Noord, donderdag 31 oktober, vragen we bedrijven en organisaties mee te doen aan onze ambitie:

“Samen maken we Noord-Nederland koploper in slimme en duurzame mobiliteit en lossen wij vóór 2022 de helft van onze mobiliteit fossielvrij op.”

We vragen bedrijven en organisaties het volgende aan te geven:

Wij onderschrijven deze ambitie en daarmee zeggen wij:

A. Wij lossen onze mobiliteit al fossielvrij op en gaan anderen helpen dat ook te doen;

of

B. Wij schaffen vanaf nu alleen nog fossielvrije voertuigen aan (elektrisch, groengas, HVO-diesel of waterstof);

en/of

C.  Onze organisatie vermindert het totaal aantal (fossiele) kilometers. Wij kijken daarbij naar: thuiswerken, fietskilometers, openbaar vervoer, carpooling, minder reizen etc.

De achtergrond van de ambitie

De ambitie haakt aan bij het Klimaatakkoord. Dit akkoord vraagt de top 1000 van bedrijven en organisaties in Nederland om uiterlijk eind 2030 (ten opzichte van 2016) 50% CO2 in werkgerelateerde mobiliteit te verminderen. Voor bedrijven buiten deze top 1000 geldt de norm van ten minste 25% verminderd te hebben. Dit wordt volgens plan vastgelegd in de omgevingswet die per begin 2022 ingaat. De achterliggende bedoeling is om een level playing field te creëren en achterblijvers mee te nemen.

Bedrijven zijn nu al goed bezig

Tal van bedrijven en organisaties in Noord-Nederland hebben deze stap al genomen. Fossielvrije mobiliteit loont nu al en daarmee zijn wij voorbereid op nieuwe maatregelen en normen waarmee bedrijven en organisaties te maken krijgen. Samen gaan wij sneller: reis mee, zonder CO2!

Mobiliteit in Klimaatakkoord

Op 28 juni 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hieronder kunt u het hoofdstuk Mobiliteit downloaden.

https://www.klimaatakkoord.nl/mobiliteit/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord-hoofdstuk-mobiliteit