Website voor slimme en duurzame goederenlogistiek in Noord-Nederland

LogistiekNoord.nl – zo heet het nieuwe digitale platform goederenlogistiek van het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen (RGA). Op deze site worden projecten gepresenteerd die de goederenlogistiek in Noord-Nederland slimmer en duurzamer maken. LogistiekNoord.nl is een van de actielijnen uit het overkoepelend programma ‘Slim en Groen Onderweg’. Hierin trekken de drie noordelijke provincies, het Rijk en de steden Groningen, Assen, Leeuwarden en Emmen samen op om het Noorden in 2035 klaar te hebben voor een toekomst zonder CO2-uitstoot.

In Noord-Nederland zorgt de sector verkeer en vervoer jaarlijks voor een CO2-uitstoot van 3.67 miljoen ton. Dat is ongeveer 20% van de totale CO2-uitstoot in Noord-Nederland. Goederenlogistiek gaat over gemeente- en provinciegrenzen heen en is dus bij uitstek een thema om in regionaal verband op te pakken. De steden Groningen, Leeuwarden en Assen werken inmiddels vanuit de ambitie om in 2025 hun binnensteden volledig emissievrij te hebben. Maar ook elders in de regio ontstaan initiatieven en lopen projecten die goederenlogistiek slimmer en schoner maken.

Overzichtelijk en inspirerend
Het platform LogistiekNoord.nl heeft als doel deze initiatieven en projecten te laten zien, zodat andere partijen er hun voordeel mee kunnen doen. Gert Jan Prummel, secretaris van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek, roemt in een interview op de site de samenwerking tussen de drie provincies op het gebied van slimme en schone goederenlogistiek: “Groningers, Friezen en Drenten zijn doorgaans behoorlijk verschillend, maar hierin is hun visie gelijk. Ze kijken niet alleen naar Den Haag, maar ook naar elkaar én over de grens.” De Groningse wethouder Verkeer en Vervoer Philip Broeksma is blij met het initiatief van de RGA om ook digitaal de krachten te bundelen. “LogistiekNoord.nl is een overzichtelijke en inspirerende website. Alle partijen die met hun bedrijf of organisatie willen bijdragen aan duurzame goederenlogistiek, nodig ik van harte uit om deel te nemen aan het platform.”