Meerderheid werknemers wil na corona anders blijven werken en reizen

Werknemers willen niet terug naar ‘het oude normaal’. Dat blijkt uit onderzoek van Werk Slim, Reis Slim (WSRS). Anders werken en reizen verdient ook na versoepeling van de coronamaatregelen meer aandacht.

Uit het onderzoek komt naar voren dat thuiswerken en video-vergaderen, ondanks de grote groep onervaren thuiswerkers, goed bevallen is. De productiviteit blijft in de ogen van werknemers hoog. Medewerkers verwachten dat thuiswerken ook na corona blijft, waardoor veel woon-werkverkeer en zakelijke ritten voorkomen worden. Dat geldt ook voor reistijd, reiskosten, verkeersdrukte/files en daarmee het drastisch verminderen van uitstoot van schadelijke stoffen.

De meeste mensen die naar en voor hun werk reizen denken wel te blijven kiezen voor de auto en reizen in de spitstijden. Dat verdient aandacht, net als het realiseren van spreiding in tijdstip van reizen en vervoermiddel. Het ligt voor de hand om werknemers gefaseerd in tijd en op verschillende dagen naar het werk te laten komen, evenals het stimuleren van de fiets als vervoermiddel.

Samenvatting onderzoek

Ruim 600 respondenten bij 10 diverse organisaties uit onderwijs, zakelijke dienstverlening, zorg en overheid werkten tussen 1 en 24 juni 2020 mee aan het onderzoek. Verreweg de meeste medewerkers hebben thuiswerken positief ervaren en staan er positief tegenover om dit na corona te blijven doen. Hetzelfde geldt voor video-vergaderen: bijna 75% van de werknemers verwacht dit in de toekomst na corona ook vaker te gaan doen. Ook is men positief over de productiviteit van thuiswerken. Zo’n 70-80% heeft het gevoel voldoende productief te zijn. Dit is onafhankelijk van gezinssamenstelling, leeftijd en type werk. De meeste werknemers verwachten niet dat ze op een andere manier gaan reizen dan voor corona. Wel gaat 1 op de 5 werknemers zijn tijdstip van reizen aanpassen.

Bekijk hier het hele rapport van dit onderzoek.

Samenwerking werkgevers

WSRS wil samen met werkgevers ervoor zorgen dat de goede ervaringen behouden blijven ten gunste van nieuw mobiliteitsbeleid waar bereikbaarheid, verduurzaming, vitaliteit en veilig werken en reizen belangrijke onderwerpen zijn. Hierbij is spreiding in alle opzichten het belangrijkste uitgangspunt; spreiding in tijd en op verschillende dagen naar het werk te laten komen, spreiding in werklocatie (thuis, kantoor, elders) en het stimuleren van alternatieve vervoermiddel zoals de fiets.