Over ons

In Noord-Nederland zorgt de sector verkeer en vervoer ieder jaar voor een CO₂-uitstoot van 3,67 miljoen ton (ca. 20% van de totale CO₂-uitstoot in Noord-Nederland). Noord-Nederland wil de mobiliteit versneld verduurzamen om de CO₂-uitstoot te verminderen. De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden werken hierin samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ambitie

Het Noorden is in 2035 klaar voor een toekomst zonder CO₂-uitstoot. In 2035 of eerder zijn de voorwaarden – binnen de invloedsfeer van partijen – aanwezig om de mobiliteit binnen de regio volledig emissievrij te maken.

Doelstelling

De overschakeling naar fossiel- en emissievrije mobiliteit is een zaak van de gehele samenleving.

Noord-Nederland wil een vliegwiel in gang zetten, zodat er onder andere:

 • duurzaam mobiliteitsgedrag ontstaat
 • meer oplaadpunten langs de weg komen
 • verkoop en gebruik emissievrije voertuigen toeneemt
 • gebruik e-bike als alternatief voor vervuilende auto toeneemt
 • gebruik van trein en bus toeneemt (in combinatie met de fiets) voor de lange ritten
 • emissievrij een vanzelfsprekende situatie is

Aanpak

 • Verminderen: Minder autorijden, varen en vliegen leidt direct tot minder CO2 – en andere schadelijke uitstoot. Een vervoersbeweging die niet wordt gemaakt, hoef je ook niet te vergroenen.
 • Veranderen: Mobiliteit kan veranderen door ander gedrag en het verbeteren en ontwikkelen van faciliteiten voor duurzame alternatieven.
 • Vergroenen: Ondanks de inspanningen die voortkomen uit de aanpak ‘verminderen’ en ‘veranderen’ blijven er voertuigen nodig om mensen en goederen te verplaatsen. Die willen we zoveel mogelijk vergroenen.

Organisatie

Dit is een unieke samenwerking tussen de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe, de gemeenten Groningen, Assen, Emmen en Leeuwarden en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Gemeente Leeuwarden is trekker van deze samenwerking en levert met Friso Douwstra het voorzitterschap.

Wie hebben we nodig?

 • Burgers
 • Bedrijven en organisaties
 • Pompstations
 • Vervoerders
 • Leasemaatschappijen en beheerder van wagenparken

Van markten tot overheid: mobiliteit raakt alles en iedereen. De overschakeling naar fossiel- en emissievrije mobiliteit is alleen mogelijk met de brede inzet van alle partijen.